Jesteś tutaj:

Kompostujesz i nie oddajesz bioodpadów – skorzystaj ze zniżki w opłacie

Data: 24.07.2020 r., godz. 09.35    1245
Zgodnie z uchwałą Nr XVIII/236/2020 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, istnieje możliwość zwolnienia z części opłaty. Ze zniżki za gospodarowanie odpadami komunalnymi skorzystają właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym stanowiących odpady komunalne.
Wysokość zwolnienia wynosi 2 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Stawka podstawowa opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 30 zł miesięcznie od osoby.

Aby skorzystać ze zwolnienia w opłacie wystarczy wypełnić deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i dostarczyć ją do siedziby Urzędu Gminy Jabłonna poprzez:

• wrzucenie wypełnionej deklaracji do wrzutni przy głównym wejściu od ulicy Modlińskiej (wrzutnia jest czynna całodobowo),
• wysłanie deklaracji listem za pośrednictwem operatora pocztowego,
• wysłanie deklaracji za pośrednictwem ePUAP.

Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępny jest tu.

Dla ułatwienia poniżej przedstawiamy wzór wypełnionej deklaracji.

Wzór wypełnionej deklaracji

Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze zwolnienia już w lipcu to deklarację należy dostarczyć do Urzędu Gminy Jabłonna w terminie do 10 sierpnia br.

W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości:

1) nie posiada kompostownika przydomowego lub
2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
3) uniemożliwi upoważnionej przez Wójta osobie dokonania oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji informacji pkt 1) i 2), ze stanem faktycznym

traci prawo do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na okres minimum 6 miesięcy (zgodnie z art. 6k ust. 4b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Jednocześnie informujemy, że od właściciela nieruchomości, który korzysta ze zniżki nie będą odbierane bioodpady (odpady kuchenne oraz odpady z ogrodu jak liście, trawa, drobne gałęzie) wystawiane przed nieruchomością. Odpady te nie będą również przyjmowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Przypominamy, że zgodnie z uchwała Nr XVII/223/2020 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 kwietnia 2020 r. w spawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od 1 lipca br. termin uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mija 28 dnia każdego miesiąca, którego dotyczy opłata. W związku z powyższym opłatę za miesiąc lipiec 2020 r. należy uiścić do 28 lipca 2020 r na indywidualny numer rachunku bankowego.