Ustawienia strony

Wyszukiwarka

BIP, ePUAP, Youtube, Facebook

Jesteś tutaj:

Deklaracja dostępności Urzędu Gminy Jabłonna

1170

Urząd Gminy Jabłonna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strona Urzędu Gminy Jabłonna.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • W serwisie występują treści nietekstowe, które nie posiadają alternatywy tekstowej oraz takie, które mają błędny opis alternatywny.
 • W materiałach wideo umieszczonych w serwisie brak jest napisów rozszerzonych oraz audiodeskrypcji lub alternatywy (opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej). W serwisie część dokumentów pdf występuje w postaci skanów pozbawionych warstwy tekstowej. W serwisie na części podstron występuje tekst w postaci grafiki (opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej).
 • Niektóre elementy serwisu mają zbyt niski kontrast. W serwisu występują miejsca, w których wysokość linii (odstęp między wierszami) jest mniejsza niż 1,5 krotności rozmiaru czcionki. Niektóre linki w serwisie nie mają dostępnej nazwy ani treści tekstowej. W serwisie występują elementy bez widocznego fokusa. W serwisie występują elementy bez zdefiniowanej nazwy. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Wyłączenia

 • dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Zdzisław Bziuk.
 • E-mail: it@jablonna.pl
 • Telefon: 227677312

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Jabłonna ul. Modlińska 152 (wejście A)

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami:

Przed budynkiem od strony ul. Zegrzyńskiej znajduje się prawidłowo oznakowane jedno miejsce parkingowe ze znakiem informacyjnym pionowym T 29 wraz z dogodnym dojściem w odległości mniejszej niż 65 m do wejścia do budynku urzędu od strony ul. Modlińskiej oraz jedno miejsce parkingowe znaczone znakiem informacyjnym pionowym T 29 od strony ul. Modlińskiej w odległości mniejszej niż 55 m do wejścia do budynku urzędu. Od miejsc parkingowych do głównych drzwi prowadzi trasa wolna od przeszkód architektonicznych.

Dostępność wejścia do budynku:
Wejście główne do budynku znajduje się od ulicy Modlińskiej. Przy drzwiach wejściowych prowadzących do Biura Obsługi Interesantów znajdują się przyciski umożliwiające wezwanie obsługi do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Tłumacz języka migowego, komunikacja, pętla indukcyjna, lupy, pies asystujący:
Biuro Obsługi Interesantów pełni funkcję punktu informacyjnego.
Na wyposażeniu biura znajdują się lupy powiększające tekst.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu, tj. w godz. 8.00 – 16.00 po wcześniejszym umówieniu się z Wydziałem Obsługi Interesanta (kontakt: telefon 22 767 73 00; e-mail: urzad@jablonna.pl). Świadczenie to jest bezpłatne dla osoby uprawnionej będącej osobą z niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Komunikacja pozioma:
Korytarze w budynku są bezkolizyjne, nie posiadają progów, mają czytelny i intuicyjny układ.

Komunikacja pionowa:
W budynku Urzędu Gminy Jabłonna nie ma windy, która umożliwia komunikację pionową w budynku. Obsługa klienta w Urzędzie jest zorganizowana w taki sposób, że wszystkie sprawy możesz załatwić na parterze budynku. W przypadku, gdy sprawa wymaga interwencji urzędnika/urzędniczki pracującego na wyższych kondygnacjach budynku, pracownik /pracowniczka obsługi klienta wzywa wskazanego urzędnika/urzędniczkę w celu załatwienia sprawy wskazanej przez Ciebie. Na stronie internetowej jest wykaz numerów do poszczególnych kierowników wydziałów/referatów.

Rodzaje zastosowań dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób ze szczególnymi potrzebami:
Na parterze znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.

Ponadto zlokalizowany jest tu przewijak dla dziecka oraz miejsce do karmienia niemowląt oraz stanowisko zabaw dla dzieci wyposażone w dostosowane meble, kredki i kolorowanki.

Urząd Gminy Jabłonna ul. Zegrzyńska 1

Jednostka Realizująca Projekt – obsługa osób ze szczególnymi potrzebami odbywa się w budynku Urzędu Gminy Jabłonna przy ul. Modlińskiej 152 (wejście A);

Wydział Gospodarki Komunalnej - obsługa osób ze szczególnymi potrzebami odbywa się w budynku Urzędu Gminy Jabłonna przy ul. Modlińskiej 152 (wejście A);

Biura Obsługi Mieszkańców Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

W bezpośredniej okolicy budynku brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami. Przed budynkiem urzędu przy ulicy Modlińskiej 152 od strony ul. Zegrzyńskiej znajduje się prawidłowo oznakowane jedno miejsce parkingowe ze znakiem informacyjnym pionowym T 29. Od miejsc parkingowych do głównych drzwi budynku przy ulicy Zegrzyńskiej 1 prowadzi trasa przez dwa przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną.

Dostępność wejścia do budynku:
Wejście do budynku znajduje się od ulicy Zegrzyńskiej. Przy drzwiach wejściowych prowadzących do Biura Obsługi Mieszkańców Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami znajduje się przycisk umożliwiający wezwanie obsługi do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Tłumacz języka migowego, komunikacja, pętla indukcyjna, lupy, pies asystujący:
Biuro Obsługi Mieszkańców pełni funkcję punktu informacyjnego.
Na wyposażeniu biura znajdują się lupy powiększające tekst.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu, tj. w godz. 8.00 – 16.00 po wcześniejszym umówieniu się z Wydziałem Obsługi Interesanta (kontakt: telefon 22 767 73 00; e-mail: urzad@jablonna.pl). Świadczenie to jest bezpłatne dla osoby uprawnionej będącej osobą z niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Komunikacja pozioma:

Pomieszczenie bez barier architektonicznych.

Komunikacja pionowa:

Pomieszczenie zlokalizowane na parterze.

Rodzaje zastosowań dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób ze szczególnymi potrzebami:

Przy pomieszczeniu Biura Obsługi Mieszkańca znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.