Ustawienia strony

Wyszukiwarka

BIP, ePUAP, Youtube, Facebook

Jesteś tutaj:

Nadzwyczajne zebranie wiejskie sołectwa Rajszew

662
Czas trwania wydarzenia: od: 23.06.2023 r., godz. 19.15 do: 23.06.2023 r., godz. 20.30

Sołtys i Rada Sołecka wsi Rajszew

Zebranie zwołane na pisemny wniosek mieszkańców i poświęcone zostanie planowanej przebudowie ul. Golfowej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Zatwierdzenie porządku zebrania.
3. Przedstawienie treści wniosku przez wnioskodawców.
4. Dyskusja.
5. Zamknięcie zebrania.

Zawiadomienie o nadzwyczajnym zebraniu wiejskim wsi Rajszew