Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

861
Data wydarzenia: 03.12.2018 r., godz. 16.00

Urząd Gminy Jabłonna
ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna
tel. 22 767 73 00, 22 767 73 01
fax.: 22 774 38 34
e-mail: urzad@jablonna.pl
www: http://www.jablonna.pl

Na podstawie art. 21 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018, poz. 994 ze zm.) oraz § 49 ust. 1 i § 64 ust. 1 Statutu Gminy Jabłonna, zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Oświaty Kultury i Sportu, w dniu 3 grudnia 2018 r. /poniedziałek/ o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Jabłonna ul. Modlińska 152, sala konferencyjna – nr 11.


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Opiniowanie projektów uchwał z zakresu działania Komisji.
4. Analiza projektu budżetu Gminy Jabłonna na 2019 rok oraz WPF na lata 2019- 2049 w oparciu o przedstawione przez Wójta materiały i wydanie stosownej opinii.
5. Przedstawienie propozycji imprez kulturalnych organizowanych dla mieszkańców na rok 2019.
6. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2019.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie posiedzenia.Przewodniczący
Komisji Oświaty Kultury i Sportu
Tomasz Rybałko