Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa

987
Data wydarzenia: 19.02.2019 r., godz. 14.00

Urząd Gminy Jabłonna
ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna
tel. 22 767 73 00, 22 767 73 01
fax.: 22 774 38 34
e-mail: urzad@jablonna.pl
www: http://www.jablonna.pl

Na podstawie art. 21 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018, poz. 994 ze zm.) oraz § 49 ust. 1 i § 64 ust. 1 Statutu Gminy Jabłonna, zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa, w dniu 19 lutego 2019 r. /wtorek/ o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Jabłonna ul. Modlińska 152, sala konferencyjna – nr 12.


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Drogi – gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe.
4. Przedstawienie projektów: oświetlenia przystanków i oświetlenia przejść dla pieszych.
5. Opiniowanie projektów uchwał z zakresu działania Komisji.
6. Sprawy różne, w tym bieżąca korespondencja kierowana pod rozwagę lub do wiadomości komisji.
7. Przyjęcie protokołu.
8. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa
Artur Szymkowski