Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

991
Data wydarzenia: 18.02.2019 r., godz. 16.30

Urząd Gminy Jabłonna
ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna
tel. 22 767 73 00, 22 767 73 01
fax.: 22 774 38 34
e-mail: urzad@jablonna.pl
www: http://www.jablonna.pl

Na podstawie art. 21 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018, poz. 994 ze zm.) oraz § 49 ust. 1 i § 64 ust. 1 Statutu Gminy Jabłonna, zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Oświaty Kultury i Sportu, w dniu 18 lutego 2019 r. /poniedziałek/ o godz. 16.30 w Urzędzie Gminy Jabłonna ul. Modlińska 152, sala konferencyjna – nr 12.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapoznanie KOKiS z przygotowanymi przez Urząd Gminy danymi demograficznymi na rok szkolny 2019/2020.
4. Zapoznanie z harmonogramem budowy nowej szkoły w Jabłonnie przygotowanym przez Urząd Gminy.
5. Informacje na temat rekrutacji do przedszkoli gminnych - harmonogram rekrutacji, oraz przedszkoli niepublicznych. Zapoznanie KOKiS, które z placówek niepublicznych będą działały na zasadach przedszkola gminnego.
6. Analiza pracy klubów sportowych działających na terenie gminy, siłowni przy GCKiS i basenu gminnego. Sprawozdania z działalności klubów.
7. Informacja UG na temat postępu prac przy budowie hali sportowej i przedszkola gminnego.
8. Sprawy różne w tym opiniowanie projektów uchwał z zakresu działania komisji.
9. Przyjęcie protokołu.
10. Zakończenie posiedzenia.


Przewodniczący
Komisji Oświaty Kultury i Sportu
Tomasz Rybałko