Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Rozwoju

1001
Data wydarzenia: 19.02.2019 r., godz. 09.00

Urząd Gminy Jabłonna
ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna
tel. 22 767 73 00, 22 767 73 01
fax.: 22 774 38 34
e-mail: urzad@jablonna.pl
www: http://www.jablonna.pl

Na podstawie art. 21 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018, poz. 994 ze zm.) oraz § 49 ust. 1 i § 64 ust. 1 Statutu Gminy Jabłonna, zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Rozwoju, w dniu 19 lutego 2019 r. /wtorek/ o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Jabłonna ul. Modlińska 152, sala konferencyjna – nr 12.


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Opiniowanie projektów uchwał z zakresu działania Komisji.
4. Omówienie stanu prawnego lokali komunalnych pod kątem praw i zasadności zajmowania ich przez lokatorów.
5. Omówienie funkcjonowania gminnej gospodarki ściekowej i wodociągowej oraz zaopatrzenia w wodę mieszkańców. Stacje uzdatniania wody na terenie Gminy Jabłonna ich wykorzystanie i możliwości rozbudowy.
6. Omówienie stanu Gminnego budownictwa mieszkaniowego i wypracowanie kierunków działania w tym zakresie.
7. Placówki oświatowe w gminie Jabłonna, plany budowy i remontów w 2019 roku.
8. Opracowanie zasad opiniowania przez KR istotnych zagadnień takich jak: zakupy i przejmowanie dróg i nieruchomości, inwestycje gminne, planowanie przestrzenne, kierunki rozwoju.
9. Przegląd planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Jabłonna. Wypracowanie kierunków rozwoju gospodarki przestrzennej na terenie Gminy.
10. Sprawy różne.
11. Przyjęcie protokołu.
12. Zakończenie posiedzenia.


Przewodniczący
Komisji Rozwoju
Witold Urbański