Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych

929
Data wydarzenia: 18.02.2019 r., godz. 14.00

Urząd Gminy Jabłonna
ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna
tel. 22 767 73 00, 22 767 73 01
fax.: 22 774 38 34
e-mail: urzad@jablonna.pl
www: http://www.jablonna.pl

Na podstawie art. 21 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018, poz. 994 ze zm.) oraz § 49 ust. 1 i § 64 ust. 1 Statutu Gminy Jabłonna, zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych w dniu 18 lutego 2019 r. /poniedziałek/ o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Jabłonna ul. Modlińska 152, sala konferencyjna – nr 12.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
4. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w roku 2018.
6. Opiniowanie projektów uchwał przedmiotem, których są sprawy z zakresu działania komisji.
7. Sprawy różne, w tym bieżąca korespondencja kierowana pod rozwagę lub do wiadomości komisji.
8. Przyjęcie protokołu.
9. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca
Komisji Spraw Społecznych
Hanna Grzelak