Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu

980
Data wydarzenia: 18.03.2019 r., godz. 16.30

Urząd Gminy Jabłonna
ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna
tel. 22 767 73 00, 22 767 73 01
fax.: 22 774 38 34
e-mail: urzad@jablonna.pl
www: http://www.jablonna.pl

Na podstawie art. 21 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018, poz. 994 ze zm.) oraz § 49 ust. 1 i § 64 ust. 1 Statutu Gminy Jabłonna, zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Oświaty Kultury i Sportu, w dniu 18 marca 2019 r. /poniedziałek/ o godz. 16.30 w Urzędzie Gminy Jabłonna ul. Modlińska 152, sala konferencyjna – nr 12.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacje na temat rekrutacji do szkół gminnych.
4. Przedstawienie propozycji budowy, ścieżek edukacyjnych w Gminie Jabłonna.
5. Przedstawienie propozycji urzędu ws. organizacji kolejnego Festiwalu Sołectw Lokalnej Grupy Działania Zalewu Zegrzyńskiego na terenie gminy Jabłonna (miejsce, propozycje elementów towarzyszących imprezie (nagłośnienie, wystawy, wsparcie organizatorów dla wystawiających się sołectw, itd.). Rozważenie, jak w poprzednim roku połączenia Festiwalu Sołectw ze Świętem Gminy Jabłonna i organizacji w jednym dniu.
6. Podsumowanie akcji zima w szkołach i ośrodkach kultury (wnioski na przyszłość).
7. Informacja UG na temat postępu prac przy budowie hali sportowej i przedszkola gminnego oraz postępu prac nad projektowaniem i budową nowej szkoły w Jabłonnie.
8. Sprawy różne w tym opiniowanie projektów uchwał z zakresu działania komisji.
9. Przyjęcie protokołu.
10. Zakończenie posiedzenia.


Przewodniczący
Komisji Oświaty Kultury i Sportu
Tomasz Rybałko