Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Rozwoju

980
Data wydarzenia: 19.03.2019 r., godz. 09.00

Urząd Gminy Jabłonna
ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna
tel. 22 767 73 00, 22 767 73 01
fax.: 22 774 38 34
e-mail: urzad@jablonna.pl
www: http://www.jablonna.pl

Na podstawie art. 21 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018, poz. 994 ze zm.) oraz § 49 ust. 1 i § 64 ust. 1 Statutu Gminy Jabłonna, zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Rozwoju, w dniu 19 marca 2019 r. /wtorek/ o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Jabłonna ul. Modlińska 152, sala konferencyjna – nr 12.


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Opiniowanie projektów uchwał z zakresu działania Komisji.
4. Informacja o planowanych zakupach nieruchomości na cele komunalne i socjalne.
5. Informacja o planowanych oraz wykonanych projektach kanalizacji na terenie Gminy Jabłonna oraz stan realizacji budowy kanalizacji (zgodnie z uchwalonym budżetem).
6. Omówienie sposobów promocji Gminy Jabłonna.
7. Sprawy różne.
8. Przyjęcie protokołu.
9. Zakończenie posiedzenia.


Przewodniczący
Komisji Rozwoju
Witold Urbański