Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych

881
Data wydarzenia: 18.03.2019 r., godz. 14.00

Urząd Gminy Jabłonna
ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna
tel. 22 767 73 00, 22 767 73 01
fax.: 22 774 38 34
e-mail: urzad@jablonna.pl
www: http://www.jablonna.pl

Na podstawie art. 21 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018, poz. 994 ze zm.) oraz § 49 ust. 1 i § 64 ust. 1 Statutu Gminy Jabłonna, zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych w dniu 18 marca 2019 r. /poniedziałek/ o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Jabłonna ul. Modlińska 152, sala konferencyjna – nr 12.


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Skala zjawiska przemocy w rodzinie. Zespół ds. przemocy- procedury działania (niebieska karta).
4. Informacja nt. realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
5. Informacja nt. wspierania rodziny i piecza z perspektywy zadań jednostek samorządu gminnego, w tym informacja na temat organizacji na terenie gminy – świetlic socjoterapeutycznych (czy takie świetlice funkcjonują, a jeśli – nie, to czy należy je uruchomić).
6. Opiniowanie projektów uchwał przedmiotem, których są sprawy z zakresu działania komisji.
7. Sprawy różne, w tym bieżąca korespondencja kierowana pod rozwagę lub do wiadomości komisji.
8. Przyjęcie protokołu.
9. Zakończenie posiedzenia.


Przewodnicząca
Komisji Spraw Społecznych
Hanna Grzelak