Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Statutowej

870
Data wydarzenia: 19.03.2019 r., godz. 14.00

Urząd Gminy Jabłonna
ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna
tel. 22 767 73 00, 22 767 73 01
fax.: 22 774 38 34
e-mail: urzad@jablonna.pl
www: http://www.jablonna.pl

Jabłonna dnia 11.03.2019r.


BRG.0012.3.2019


ZAPROSZENIENa podstawie art. 21 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018r, poz. 994 ze zm.) oraz § 49 ust. 1 i § 64 ust.1 Statutu Gminy Jabłonna, zapraszam do wzięcia udziału w posiedzenie Komisji Statutowej, w dniu 19 marca 2018 r. (wtorek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jabłonnie przy ul. Modlińskiej 152, pokój nr 12 na parterze.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Kontynuacja prac nad zmianami w Statucie Gminy Jabłonna.
4. Sprawy różne .
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Bardzo proszę o punktualne i niezawodne przybycie.
Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018, poz. 994 ze zm.) oraz § 18 Statutu Gminy Jabłonna, niniejsze zaproszenie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy zawodowej na czas trwania posiedzenia komisji.
Przewodnicząca Komisji Statutowej
Dorota Kobus