Jesteś tutaj:

Zebranie wiejskie wsi Rajszew

613
Czas trwania wydarzenia: od: 22.01.2020 r., godz. 18.30 do: 22.01.2020 r., godz. 20.30
Sołtys i Rada Sołecka wsi Rajszew zapraszają na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się 22 stycznia 2020 r. (środa) o godz. 18.30 w filii Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Skierdach.

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Przedstawienie porządku zebrania.
3. Informacja o realizacji inwestycji gminnych i przedsięwzięć sołeckich na terenie wsi Rajszew w 2019 r.
4. Inwestycje gminne przewidziane na terenie wsi Rajszew w 2020 r.
5. Propozycja planu sołectwa wsi Rajszew na 2020 r.
6. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.
7. Zakończenie zebrania.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców

Sołtys wsi Rajszew
Marek Sarnowski