Jesteś tutaj:

Zebranie sołeckie wsi Janówek Drugi

510
Czas trwania wydarzenia: od: 07.08.2020 r., godz. 18.00 do: 07.08.2020 r., godz. 20.00
Sołtys i rada sołecka zapraszają mieszkańców wsi Janówek Drugi na zebranie wiejskie, które odbędzie się 07.08.2020r. (piątek) o godz. 18.00 na placu zabaw w Janówku Drugim.
Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.

2. Propozycja zmiany nazwy zadania z „wykonanie projektu zagospodarowania działki na „wykonanie projektu oraz zagospodarowanie działki”.

3. Budżet na rok 2021 r. oraz jego przeznaczenie (propozycje rady).

4. Informacja dzielnicowego p. Sławomira Wiśniewskiego na temat bezpiecznego poruszania się po drodze publicznej ze szczególnym uwzględnieniem zostawiania wolnego pasa zieleni wzdłuż drogi (nie zastawiania kwietnikami, kamieniami itp.)

5. Stanowisko mieszkańców na temat wysokości opłaty za kompostowanie odpadów BIO.

6. Wolne wnioski i zamknięcie zebrania.

7. Na spotkanie zaproszeni zostali:

p. Jarosław Chodorski – wójt gminy
p. Marta Wojtachnio – skarbnik
p. Sławomir Wiśniewski – dzielnicowy
p. Joanna Doktor - radna