Jesteś tutaj:

Zebranie Sołeckie wsi Skierdy

135
Czas trwania wydarzenia: od: 10.09.2021 r., godz. 18.00 do: 10.09.2021 r., godz. 20.00

Sołtys i Rada Sołecka wsi Skierdy

Zaproszenie

Sołtys i Rada Sołecka wsi Skierdy uprzejmie zaprasza na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się 10 września o godz. 18.00 w budynku GCK Skierdy , ul. Nadwiślańska 1.

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrani.
2. Przedstawienie porządku zebrania.
3. Podsumowanie inwestycji wykonanych w 2021 r.
4. Propozycje przeznaczenia funduszu sołeckiego w roku 2022.
5. Wnioski sołectwa Skierdy do projektu Budżetu Giny na rok 2022.
6. Sprawy różne.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Zakończenie zebrania.

W trakcie trwania zebrania wiejskiego będzie możliwość dokonania spisu powszechnego.