Jesteś tutaj:

Wieloletni Program Inwestycyjny dla Gminy Jabłonna na lata 2022 – 2027

Data: 01.10.2021 r., godz. 09.00    1137
W najbliższym czasie zostaną podjęte działania dotyczące opracowania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Gminy Jabłonna na lata 2022 – 2027.
W celu przeprowadzenia analizy potrzeb mieszkańców od dnia 01.10.2021 r. do 14.10.2021 r. udostępniamy Państwu formularze do zgłaszania przedsięwzięć, które zdaniem mieszkańców powinny być zrealizowane w latach 2022 – 2027. Powyższe karty będą także dostępne w Biurze Obsługi Interesanta oraz dołączone do kolejnego numeru informatora gminnego "Wieści z naszej gminy". Zachęcamy Państwa do zgłaszania swoich inicjatyw. " Prosimy o intuicyjne wypełnienie formularza, wypełnienie wszystkich
pól nie jest obowiązkowe. Prosimy również o wolne sugestie.
Zebrane dane pomogą sporządzić dokument dostosowany do potrzeb i planowanych inwestycji na terenie naszej gminy. 

Wypełnione karty można dostarczyć do 14.10.2021 r. poprzez skrzynkę podawczą usytuowaną przy wejściu głównym do budynku Urzędu Gminy Jabłonna lub przez sołtysów. Można je również przesłać na adres: Urząd Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna z dopiskiem Ankieta WPI, lub na adres mailowy: wpi@jablonna.pl