Ustawienia strony

Wyszukiwarka

BIP, ePUAP, Youtube, Facebook

Jesteś tutaj:

Współpraca

2587
Celem współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowych jest zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności we wszystkich dziedzinach życia społecznego oraz wspieranie aktywności mieszkańców poprzez włączanie ich do realizacji zadań publicznych.
Wspólne działania sprzyjają tworzeniu więzi społecznych, odpowiedzialności za swoje otoczenie i ludzi, przyczynia się do większego wykorzystania potencjału społeczności oraz ma znaczący wpływ na jej integrację.
Portal Urzędu Gminy Jabłonna jest otwarty dla społeczności lokalnej, organizacji pozarządowych oraz nieformalnych grup mieszkańców działającej na rzez Gminy Jabłonna. Prezentować będziemy informacje związane z życiem naszej społeczności, wydarzenia, inicjatywy oraz inne ważne dla naszych mieszkańców ogłoszenia.Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Kontakt:

Beata Wojciechowska
Inspektor ds. społecznych
tel.: 22 767 73 46
mail: b.wojciechowska@jablonna.pl
Urząd Gminy Jabłonna, pok. nr 20


Programy współpracy: