Ustawienia strony

Wyszukiwarka

BIP, ePUAP, Youtube, Facebook

Jesteś tutaj:

Akty prawne

2135

1)Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.2023.571)

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018.2057)

Wzory ofert i ramowe wzory umów dotyczących realizacji zadań publicznych

3)Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U.2018.2055)

Uproszczony wzór oferty i uproszczony wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Uproszczony wzór oferty realizacji zadania publicznego

Uproszczony wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego

4)Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.2020.2261)

Ustawa Prawo o stowarzyszeniach

5)Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U.2023.166)

Ustawa o fundacjach

6)Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.2023.2048)

Ustawa o sporcie