Ustawienia strony

Wyszukiwarka

BIP, ePUAP, Youtube, Facebook

Jesteś tutaj:

Informacje o projekcie

5386
Największa w historii Gminy Jabłonna inwestycja wodociągowo-kanalizacyjna
Celem projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów. Inwestycja będzie realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. Planowany, całkowity koszt realizacji projektu wynosi 67 772 090 zł, z czego dofinansowanie ze środków zewnętrznych wyniesie 35 125 778 zł.

Dla gminy realizacja projektu będzie w najbliższych latach zadaniem priorytetowym pod względem organizacyjnym i finansowym. W celu sprawnego przeprowadzenia inwestycji w Urzędzie Gminy wyodrębniony zostanie zespół pracowników kompleksowo zajmujący się realizacją projektu.

W ramach projektu zostanie wybudowane blisko 52 kilometry kanalizacji i 36,7 kilometrów sieci wodociągowej w miejscowościach Jabłonna, Chotomów i Dąbrowa Chotomowska. Oprócz tego zostanie wybudowana stacja uzdatniania wody w Chotomowie a także zakupiony specjalistyczny samochód do oczyszczania kanałów sanitarnych i pompowni.

W sołectwach objętych projektem do kanalizacji będzie mogło się podłączyć około 5400 mieszkańców, a do wodociągu około 3800 osób. Całość projektu została podzielona na 19 zadań, które będą realizowane w latach 2017 - 2021

Dużym wyzwaniem, z punktu widzenia całego projektu, będzie podłączanie się mieszkańców do budowanej sieci kanalizacyjnej i osiągnięcia efektu ekologicznego.