Ustawienia strony

Wyszukiwarka

BIP, ePUAP, Youtube, Facebook

Jesteś tutaj:

USŁUGI OPIEKUŃCZE

3147
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej osobom samotnym, wymagającym pomocy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie świadczy pomoc w postaci usług opiekuńczych. Pomoc taka może być również przyznana osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z społecznych.

Zakres świadczonych usług obejmuje:
1) czynności pielęgnacyjne tj. wynikające ze stanu zdrowia, do których należy:
- zmiana bielizny osobistej i pościelowej oraz ścielenie łóżka,
- mycie i czesanie, kąpanie, ubieranie osób wymagających opieki,
- układanie chorego w łóżku, pomoc przy zmianie pozycji,
- zapobieganie powstawania odleżyn i odparzeń,
2) czynności gospodarcze tj. pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, do których należy w szczególności:
- utrzymanie czystości w mieszkaniu osoby wymagającej pomocy, sprzątania,
- przygotowywanie posiłków z uwzględnieniem diety,
- zakup artykułów niezbędnych do egzystencji chorego,
-  pomoc przy spożywaniu posiłków,
- pranie bielizny osobistej oraz lekkiej odzieży,
- przynoszenie opału i palenie w piecu,
- przynoszenie wody oraz wynoszenie nieczystości,
3) czynności opiekuńcze, do których należy:
- zamawianie wizyt lekarskich,
- organizowanie czasu wolnego,
- załatwianie spraw urzędowych,
- zapewnienie kontaktów z otoczeniem,
- pielęgnacja zalecana przez lekarza.

Odpłatność za usługi opiekuńcze jest ustalana indywidualnie – zgodnie z uchwałą Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 czerwca 2016 r. i zależy przede wszystkim od dochodu oraz sytuacji życiowej osoby wymagającej opieki (z treścią uchwały można zapoznać się w biuletynie informacji publicznej gminy Jabłonna
http://ug.jablonna.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=293635).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w porozumieniu z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim organizuje również specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi. W gminie Jabłonna usługi te są prowadzone przez specjalistów z poradni In-Sens.

Szczegółowych informacji dotyczących organizowania usług opiekuńczych w gminie Jabłonna można uzyskać osobiście poprzez kontakt z panią Urszulą Olczak – starszym specjalistą pracy socjalnej, telefonicznie pod numerem 22 506-61-73 lub przez e-mail: gops@jablonna.pl