Ustawienia strony

Wyszukiwarka

BIP, ePUAP, Youtube, Facebook

Jesteś tutaj:

OBSŁUGA BEZ BARIER

5332
URZĄD GMINY JABŁONNA

Budynek Urzędu Gminy Jabłonna

Urząd Gminy Jabłonna
w skrócie Urząd znajduje się przy ulicy Modlińskiej 152 w Jabłonnie.
 
Wójt Gminy Jabłonna
 
Szefem Urzędu jest Pan Wójt Jarosław Chodorski.
Panu Wójtowi pomagają Zastępca, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy i wielu pracowników.

Czym zajmuje się Urząd ?

Kolaż zdjęć przedstawiający budynki Gminy Jabłonna w trakcie budowy

Urząd wykonuje różne zadania. Zajmuje się:
 
 • meldowaniem i wymeldowaniem;
 • przyjmuje zgłoszenia odnośnie prowadzenia własnej firmy;
 • wydaje dowody osobiste, akty urodzenia i akty zgonu;
 • dba o bezpieczeństwo, zarządza w trudnych sytuacjach takich jak powódź lub susza;
 • prowadzi budowy i remonty dróg gminnych;
 • zajmuje się ochroną środowiska i przyrody;
 • podatkami;
 • współpracuje z organizacjami pozarządowymi.

Budynek Urzędu jest częściowo dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Drzwi Urzędu Gminy przedstawiające tablicę z godzinami pracy Urzędu oraz system obsługi osób z niepełnosprawnościami

Przed budynkiem od ulicy Zegrzyńskiej i Modlińskiej są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
Drzwi wejściowe od ulicy Modlińskiej są odpowiednio szerokie dla osób na wózkach. Na naszych szklanych drzwiach oraz schodach są naklejone paski, dzięki którym osoby niedowidzące bezpieczniej mogą poruszać się po budynku. Na korytarzach są piktogramy czyli specjalne obrazki które pokazują jak dość do biura obsługi interesanta. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami jest na parterze budynku.
 
Kontakt z pracownikami Urzędu

Trzy stanowiska do obsługi Mieszkańców - stoły z krzesłami oddzielone panelami szklanymi

Żeby załatwić sprawy w Urzędzie osoby z niepełnosprawnościami mogą:
 • napisać pismo i wysłać je na adres
Urząd Gminy Jabłonna
Ulica Modlińska 152
  05-110 Jabłonna
 • przynieść pismo do Biura Obsługi Interesanta które jest na parterze budynku Urzędu ( wejście do biura od strony ulicy Modlińskiej)
 • napisać wiadomość i wysłać na adres e-mailowy: urzad@jablonna.pl
 • zadzwonić pod numer 22 767 73 0
 • przyjść do Urzędu i spotkać się z pracownikiem w godzinach 8.00-18.00 w poniedziałki, 8.00-16.00 od wtorku do czwartku, 8.00-14.00 w piątki
 
Osoby głuche i słabosłyszące
Ikona migania - dwie białe dłonie na niebieskim tle

Osoby głuche i słabosłyszące mogą skorzystać z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu
po wcześniejszym umówieniu się z telefonicznym dzwoniąc na numer telefonu 22 767 73 00 lub
wysyłają e- maila urzad@jablonna.pl
 
 
 
TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO W URZĘDZIE

Świadczenie to jest BEZPŁATNE i przeznaczone dla osób uprawnionych będących osobami z niepełnosprawnościami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Informacja dla osoby uprawnionej

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w Urzędzie Gminy Jabłonna z pomocą tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania i dokonać zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.


KROK 1. Wybierz preferowany przez siebie sposób komunikacji
Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy urzędowej i chcąca skorzystać z osobistej pomocy tłumacza może wybrać jedną z form kontaktu:
• e-mail pod adres : urzad@jablonna.pl
• fax pod numer: 22 76 77 324;
• telefon pod numer: 22 76 77 300 (korzystając z pomocy innej osoby);

i dokonać zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.


Zgłoszenie powinno zawierać:
• imię i nazwisko osoby zainteresowanej;
• propozycję terminu;
• krótkie określenie sprawy;
• kontakt zwrotny, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania;

W zgłoszeniu zaznacz koniecznie czy komunikujesz się w polskim języku migowym (PJM), systemie językowo-migowym (SJM) czy sposobie komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).


KROK 2. Po wyborze formy kontaktu wyślij zgłoszenie
Zgłoszenia przesłane faksem lub pocztą elektroniczną, w dni wolne lub poza godzinami pracy Urzędu Gminy Jabłonna będą rejestrowane i potwierdzane, w pierwszy dzień roboczy następujący po dacie odbioru maila lub faksu.
Termin umówienia spotkania zależy od aktualnej dostępności tłumacza.

O miejscu i terminie osobistego spotkania z tłumaczem Urząd Gminy Jabłonna, poinformuje na adres mail lub numer telefonu podany przez osobę zainteresowaną w zgłoszeniu.


KROK 3. Przyjdź w umówione miejsce o umówionej porze
Urząd Gminy Jabłonna udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek.

 

OSOBY NIEDOWIDZĄCE       Biuro Spraw Obywatelskich wyposażone jest w typoskopy ułatwiające wypełnianie dokumentów związanych z wydawaniem dowodu osobistego.