Jesteś tutaj:

OBSŁUGA BEZ BARIER

1948

TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO W URZĘDZIE
Świadczenie to jest BEZPŁATNE i przeznaczone dla osób uprawnionych będących osobami z niepełnosprawnościami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Informacja dla osoby uprawnionej
Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w Urzędzie Gminy Jabłonna z pomocą tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania i dokonać zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.

KROK 1. Wybierz preferowany przez siebie sposób komunikacji
Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy urzędowej i chcąca skorzystać z osobistej pomocy tłumacza może wybrać jedną z form kontaktu:
• e-mail pod adres : urzad@jablonna.pl
• fax pod numer: 22 76 77 324;
• telefon pod numer: 22 76 77 300 (korzystając z pomocy innej osoby);
i dokonać zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.

Zgłoszenie powinno zawierać:
• imię i nazwisko osoby zainteresowanej;
• propozycję terminu;
• krótkie określenie sprawy;
• kontakt zwrotny, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania;
W zgłoszeniu zaznacz koniecznie czy komunikujesz się w polskim języku migowym (PJM), systemie językowo-migowym (SJM) czy sposobie komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

KROK 2. Po wyborze formy kontaktu wyślij zgłoszenie
Zgłoszenia przesłane faksem lub pocztą elektroniczną, w dni wolne lub poza godzinami pracy Urzędu Gminy Jabłonna będą rejestrowane i potwierdzane, w pierwszy dzień roboczy następujący po dacie odbioru maila lub faksu.
Termin umówienia spotkania zależy od aktualnej dostępności tłumacza.
O miejscu i terminie osobistego spotkania z tłumaczem Urząd Gminy Jabłonna, poinformuje na adres mail lub numer telefonu podany przez osobę zainteresowaną w zgłoszeniu.

KROK 3. Przyjdź w umówione miejsce o umówionej porze
Urząd Gminy Jabłonna udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek.


OSOBY NIEDOWIDZĄCE

Stanowisko komputerowe przystosowane dla osób niedowidzących znajduje się na parterze Urzędu Gminy Jabłonna.
     Biuro Spraw Obywatelskich wyposażone jest w typoskopy ułatwiające wypełnianie dokumentów związanych z wydawaniem dowodu osobistego.