Ustawienia strony

Wyszukiwarka

BIP, ePUAP, Youtube, Facebook

Jesteś tutaj:

Budowa ulicy Muzycznej w miejscowości Skierdy wraz z infrastrukturą na odcinku od ulicy Nadwiślańskiej do ulicy Modlińskiej

318


Zadanie pn. „Budowa ulicy Muzycznej w miejscowości Skierdy wraz z infrastrukturą na odcinku od ulicy Nadwiślańskiej do ulicy Modlińskiej” zostało zrealizowane z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg .

Zadanie polegało na wybudowaniu 340,61 mb jezdni o szerokości 5 m, a także chodnika, zjazdów, poboczy oraz drenu francuskiego i terenów zielonych w ciągu ulicy Muzycznej w Skierdach wraz z wlotem od strony ulicy Modlińskiej DW 630 i budową skrzyżowania ze strony ulicy Nadwiślańskiej.

Realizacja inwestycji przyczyniła się do powstania efektywnej i funkcjonalnej sieć drogowej, która usprawniła komunikację samochodową i pieszą na terenie Gminy Jabłonna, a także ma ogromny wpływ na poprawę bezpieczeństwa ogólnego na drodze zarówno dla pojazdów, jak również niechronionych użytkowników ruchu drogowego. Wybudowana dwukierunkowa droga zapewniła komfort przemieszczania się użytkownikom ruchu mechanicznego, a pobocze oraz chodnik zapewniły bezpieczeństwo pieszym mieszkańcom Gminy.

Wartość dofinansowania: 496 879,35 zł
Całkowita wartość zadania: 1 154 525,87 zł