Jesteś tutaj:

Budowa ulicy Dereniowej w Jabłonnie wraz z towarzyszącą infrastrukturą: kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym i przebudową sn oraz przebudową sieci nn.

1643


Nazwa projektu: Budowa ulicy Dereniowej w Jabłonnie wraz z towarzyszącą infrastrukturą: kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym i przebudową sn oraz przebudową sieci nn.

Całkowity koszt projektu: 3 344 396,45

Dofinansowanie ze środków zewnętrznych:
2 128 039 zł

Rozpoczynamy realizację nowego projektu, na który gmina pozyskała środki programu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem projektu jest polepszenie warunków komunikacyjnych na terenie wsi Jabłonna poprzez wybudowanie 0,724 km ulicy Dereniowej.
Nasza Gmina w ramach programu otrzyma 2 128 039 zł na budowę ulicy Dereniowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą – kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym i przebudową sieci średniego i niskiego napięcia. Kwota dofinansowania wynosi 63,63% kosztów operacji.