Ustawienia strony

Wyszukiwarka

BIP, ePUAP, Youtube, Facebook

Jesteś tutaj:

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jabłonna - rok szkolny 2023/2024

703
Zgodnie z przepisami ustawy - Prawo oświatowe do klasy I publicznych szkół podstawowych, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia dokonanego przez rodziców.
W roku szkolnym 2023/2024 do klas I: Szkoły Podstawowej nr 1 im. S. Krasińskiego w Chotomowie, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie i Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie przyjmowane będą dzieci zamieszkałe w obwodzie tych szkół.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 8/2023 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 dla klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria zgłoszenia do klasy I dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły rodzice (opiekunowie) dokonują w terminie 27 lutego – 10 marca 2023 r. w siedzibie szkoły obwodowej.