Ustawienia strony

Wyszukiwarka

BIP, ePUAP, Youtube, Facebook

Jesteś tutaj:

Rekrutacja do placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jabłonna- rok szkolny 2023/2024

6530
Zgodnie z zapisami art.132 ustawy Prawo oświatowe do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonej przez gminę przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze tej gminy.