Ustawienia strony

Wyszukiwarka

BIP, ePUAP, Youtube, Facebook

Jesteś tutaj:

PROGRAM 500+

8892
Uprzejmie informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego – Rodzina 500+, należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonnie.

Kontakt:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie

ul. Zegrzyńska 1, 05-110 Jabłonna
tel./fax: (0-22) 782-46-51
e-mail: gops@jablonna.pl


Więcej informacji na RODZINA 500PLUSUWAGA!!!

*harmonogramy wypłat mogą ulec zmianie w przypadku nieotrzymania dotacji celowej na realizację wypłat od Wojewody. W takim przypadku wypłaty będą realizowane do ostatniego dnia miesiąca niezwłocznie po otrzymaniu dotacji

**data planowanej wysyłki zasiłków/świadczeń nie jest tożsama z datą wpływu na rachunek bankowy osoby pobierającej (przelewy wykonane zgodnie z datami wskazanymi w powyższej tabeli mogą być księgowane do dwóch dni roboczych)