Jesteś tutaj:

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1978


Skład Komisji:

Przewodnicząca Komisji
Ewa Milska – Wieteska

Członkowie:
Bartłomiej Frukacz
Bogumiła Majewska


Zarządzenie w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Jabłonna


Zarządzenie nr 75/2015 w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Jabłonna

Wniosek do Gminnej Komisji o podjęcie interwencji
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wroku 2020:

Posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:


• 1 czerwca - posiedzenie wyjazdowe
• 2 czerwca- posiedzenie motywacyjne - odbędzie się w domu kultury – Gminne Centrum Kultury ul. Modlińska 102 – sala widowiskowa