Jesteś tutaj:

Boża Wola

844
Boża Wola – (liczba mieszkańców na dzień 22.01.2015 r.- 387 osób) wieś położona przy drodze wojewódzkiej, podzielona na część północną zagospodarowaną głównie zabudowaniami mieszkalnymi wzdłuż drogi powiatowej nr 1619 i część północno – wschodnią, gdzie przeważają pojedyncze zabudowania usługowe i mieszkalne.

We wsi funkcjonuje Klub rolnika - świetlica wiejska, sklep. Wzdłuż drogi prowadzącej do Janówka II zlokalizowane są hurtownie materiałów budowlanych i magazyny.

Na terenie wsi zlokalizowany jest fort XVIII należący do zewnętrznych umocnień twierdzy Modlin - objęty ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Część południowa wsi, to w przeważającej części tereny rolne, niezagospodarowane i tereny otwarte.

Sołtys - Bogdan Szlufarski
Tel. 22 775 26 58
Tel. 692 380 853

Rada Sołecka:
Artur Bułka
Robert Andrzej Tomaszewski
Dariusz Piotr Sosiński
Mariusz Szerszeń