Jesteś tutaj:

Trzciany

780
Trzciany - (liczba mieszkańców na dzień 22.01.2015 r.- 198 osób) wieś położona wzdłuż drogi gminnej o charakterze mieszkaniowym. Dojazd do wsi z drogi wojewódzkiej 630 wzdłuż ściany lasu. Od wjazdu po stronie wschodniej zlokalizowano skład celny.

Zabudowa w przeważającej części po stronie południowej, nieliczne zabudowania ogrodnicze, nowa zabudowa powstająca pod ścianą lasu. W części północnej nieliczne zabudowania letniskowe.

Sołtys - Ryszard Doktor
nr tel.: 531-658-788

Rada Sołecka:
Mariusz Rosiak
Krzysztof Buras
Joanna Sapiejewska