Jesteś tutaj:

Dąbrowa Chotomowska

793
Dąbrowa Chotomowska -(liczba mieszkańców na dzień 22.01.2015 r.- 680 osób) wieś położona w bezpośrednim sąsiedztwie Chotomowa z przewagą terenów leśnych i terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej. Wieś typowo mieszkaniowa z brakiem podstawowej infrastruktury usługowej.

Sołtys - Radomir Czauderna
nr tel.: 608-063-017
www.dabrowachotomowska.pl

Rada Sołecka:
Robert Jacek Kostewicz
Czesław Derlacz
Maria Magdalena Charyło-Samul
Stanisław Erszman
Grzegorz Oleksiak