Ustawienia strony

Wyszukiwarka

BIP, ePUAP, Youtube, Facebook

Jesteś tutaj:

Aktualności

3814

Zapraszamy 26 maja 2024 r. na świętowanie dnia Mamy !!! razem z Kołem Związek Dużych Rodzin „Trzy plus”
 

Zachęcamy do udziału w spotkaniu z kaligrafią podczas którego będziemy odkrywać piękno kroju liter i treści z literatury o Mamach. Własnoręcznie wykonane prace będą wspaniałą pamiątką tego szczególnego dnia !  Zapewniamy czas relaksu, rozwijania wyobraźni oraz opiekę nad Waszymi dzieci : )

 Łączka przy kościele parafialnym w Chotomowie 13.00-17.30 

 Projekt realizowany w ramach współpracy Gminy Jabłonna z organizmami pozarządowymi.  

Plakat ZDR. popraw.png (556 KB)

********************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Nurkowanie w sprzęcie powietrznym

plakat nurkowanie.png (1.67 MB)

Link do zapisów:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfo1i6Ko-aqJhFSg3HlQ6b9clD__q75TMw2lw3LFdFQFsW9FQ/viewform

*************************************************************************************************************************************************************************************************************

Warsztaty żeglarskie1714135150673638937180758217669 (002).jpg (565 KB)

*******************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Drodzy Młodzi!

Serdecznie zapraszamy do udziału w Forum Młodzieżowych Rad Mazowsza, które odbędzie się w najbliższy piątek, 19 kwietnia 2024 r. w Uczelni Łazarskiego przy ul. Świeradowskiej 43 w Warszawie.  To niezwykłe wydarzenie organizowane przez Młodzieżową Radę Dzielnicy Mokotów ma na celu budowanie dyskusji oraz poszerzanie wiedzy z zakresu zdrowia psychicznego i potrzeb edukacyjnych młodych ludzi. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich, w szczególności młodych działaczy lub tych, którzy dopiero chcą zacząć swoją przygodę z aktywnością na rzecz otaczającego nas społeczeństwa!  Specjalnie dla naszych gości zorganizowaliśmy dwa panele, podczas których nasi eksperci wygłoszą krótkie prezentacje. 

Nasi prelegenci:

Panel o zdrowiu psychicznym 

1. Agnieszka Traczyk- Kłak

2. Paweł Urbaniak 

3. Kamila Wnuk 

Panel o jakości w edukacji

1. Paweł Mrożek

2. Magdalena Bereda 

3. Beata Matyszewicz

Forum to niepowtarzalna okazja do stworzenia wspólnego dialogu i atmosfery wsparcia dla młodych ludzi w naszym regionie! 

Mamy nadzieję, że spotkamy się licznie i razem stworzymy inspirujące środowisko do działania!

Data: 19 kwietnia 2024

Godzina: 10:00-15:00

Miejsce: Uczelnia Łazarskiego przy ul. Świeradowskiej 43 w Warszawie

W razie wszelkich pytań prosimy o kontakt: +48 605 673 179 – Ewelina Gee-Milan koordynatorka 

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Mokotów

 

*******************************************************************************************************************************************************************************************************************************

MICHAŁ DREWNOWSKI GRA CHOPINA 

Stowarzyszenie Inicjatyw i Inspiracji ESSE zaprasza na salon artystyczny zorganizowany w ramach współpracy Gmina Jabłonna z organizacjami pozarządowymi. Wydarzenie odbędzie się 4 kwietnia 2024 r. o godz. 18.00 w Pałacu w Jabłonnie. Wstęp wolny.

434197222_7352124838188035_1482120208574608419_n.jpg (135 KB)

MAZOWSZE LOKALNIE 

plakat mazowsze lokalnie.jpg (51 KB)

PROGRAM „WESPÓŁ WSPIERAMY EKONOMIĘ SPOŁECZNĄ” EDYCJA 2024 (pdf) 

warsztaty ngo .jpg (399 KB)

 

 

plakat dzielna matka.jpg (295 KB)

************************************************************************************************************************************************************************************************************

zborowski.jpg (72 KB)

**********************************************************************************************************************************************************************************************************

zumba 2024.jpg (1.77 MB)

************************************************************************************************************************************************************************************************************

KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU LEGIONOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Zapraszamy organizacje pozarządowe mające siedzibę lub prowadzące działalność w powiecie legionowskim do udziału w konsultacjach projektu Programu Współpracy Powiatu Legionowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

Wszelkie uwagi oraz propozycje dotyczące załączonego poniżej dokumentu prosimy kierować do Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Legionowie drogą mailową na adres: ja.jankowska@powiat-legionowski.pl do 14 listopada 2023 r. W tytule wiadomości należy wpisać: Konsultacje Powiatowego Programu Współpracy z Organizacjami na 2024 r.

Szczegółowe informacje: https://powiat-legionowski.pl/aktualnosci/konsultacje-programu-wspolpracy

 ***************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Konsultacje społeczne - „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok.

Twoje zdanie się liczy! Wypowiedz się! 

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 6 do 27 października 2023 r.

Szczegółowe informacje https://mazovia.pl/pl/bip/zalatw-sprawe/konsultacje-spoleczne/konsultacje-spoleczne-rocznego-programu-wspolpracy-wojewodztwa-mazowieckiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-wymienionymi-w-art-3-ust-3-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-na-2024-rok.html

***************************************************************************************************************************************************************************************

Usługi społeczne i deinstytucjonalizacja – nowy paradygmat polityki społecznej. Cykl 2 bezpłatnych szkoleń dla JST i NGO

Zapraszamy wszystkich chętnych przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych na terenie powiatów: m.st. Warszawy, piaseczyńskiego, grójeckiego, żyrardowskiego, sochaczewskiego, grodziskiego, pruszkowskiego, warszawskiego-zachodniego, nowodworskiego, legionowskiego, wołomińskiego, mińskiego i otwockiego. Zachęcamy szczególnie OPS, CUS oraz PCPR a także instytucje świadczące usługi społeczne.

Szkolenia odbędą się w terminach:

 • I sesja: 19-20 października 2023
 • II sesja: 16-17 listopada 2023

Celem spotkań jest dostarczenie przedstawicielom JST i NGO kluczowych informacji na temat idei deinstytucjonalizacji i wyzwań z nią związanych, a także zagadnień związanych z planowaniem i realizacją procesów rozwoju usług i deinstytucjonalizacji na poziomie lokalnym.

Wybrane tematy:

 • dostarczymy Ci kluczowych informacji o deinstytucjonalizacji, która staje się jednym z wiodących nurtów w polityce społecznej w Polsce, wspieranym ze środków publicznych, w tym europejskich. Deinstytucjonalizacja to jednak przede wszystkim nowe podejście w myśleniu i działaniu na rzecz zaspokojenia potrzeb mieszkańców i poprawy jakości ich życia.
 • poznasz rządową Strategię Rozwoju Usług Społecznych 2021-2030 z perspektywą do 2035 oraz Regionalne Plany Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji.
 • posłuchasz o planowaniu rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji na poziomie lokalnym. Według zamierzeń rządu lokalne plany deinstytucjonalizacji mają być opracowane i realizowane w 50% jednostek samorządu terytorialnego w Polsce do 2027 roku.
 • zyskasz informacje o funduszach europejskich na deinstytucjonalizację w perspektywie finansowej 2021-2027. Na rozwój usług społecznych na Mazowszu planuję się przeznaczyć kwotę ok. 71 mln euro. Samorządy będą jedną z ważnych grup beneficjentów tych funduszy.
 • przekażemy Ci wiedzę o koordynacji i dostarczaniu usług poprzez Centra Usług Społecznych (CUS) oraz o współpracy z sektorem społecznym (organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorstwami społecznymi) oraz kooperacji między samorządami lokalnymi.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://frso.pl/szkolenie/jst/

Formularz zgłoszeniowy: https://szkolenia.frso.pl/rejestracja-698

Zapraszamy do zapoznania się z załączoną ofertą i programem cyklu.

Szkolenia organizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach projektu „Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej w subregionie 1”. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

 

******************************************************************************************************************************************************************

Przedstawiciele organizacji pozarządowych w Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej  

 Wójt Gminy Jabłonna zaprasza organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.) w związku art. 9a ust 2 i 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (t.j.Dz.U. z 2021 r. poz. 1249 z późn.zm.) do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej działającego na terenie Gminy Jabłonna.

Organizacje pozarządowe mogą zgłosić wyłącznie jednego kandydata w skład Zespołu Interdyscyplinarnego. Wskazanym jest aby kandydat dysponował wiedzą i kompetencjami do realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy.

Propozycje kandydatów na przedstawicieli Zespołu Interdyscyplinarnego należy zgłaszać na „Formularzu zgłoszenia kandydata na przedstawiciela organizacji pozarządowej – Zespół Interdyscyplinarny", którego wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 Formularz  należy złożyć do dnia 7 września 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Jabłonna lub przesłać na adres: 

Urząd Gminy Jabłonna
ul. Modlińska 152

05-110 Jabłonna 

 
*********************************************************************************************************************************************************************************
WAKACJE Z LOTOSEM 2023
 
LKS LOTOS zorganizuje półkolonie w terminie 31 lipca – 31 sierpnia 2023 r. Projekt realizowany w ramach współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi. Zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 15 roku życia. Opłata za pobyt - jeden tydzień - 300 zł.
 
Zapisy od 10 lipca 2023 r. godz. 10.00 
 
Zapisy: 
Chotomów 501 610 397
Jabłonna 517 229 649

Zapisy 10 lipca 2023 r.
 
Projekt realizowany w ramach współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarząowymi
 
**************************************************************************************************************************************************************************
 
plakat HGO organizacje pozarządowe

TWÓJ GŁOS MA ZNACZENIE!

Głosowanie na kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

W głosowaniu na kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego mogą brać udział uprawnione organizacje pozarządowe/podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego.

Jak zagłosować?

 • Głosować można tylko elektronicznie.
 • Można zagłosować tylko raz i oddać cztery głosy na czterech kandydatów z opublikowanej listy.
 • Osoba głosująca (osoba uprawniona do reprezentacji, zgodnie z informacją z Krajowego Rejestru Sądowego lub innym właściwym dokumentem stanowiącym podstawę działalności danej Organizacji) zostanie poproszona o podanie nazwy Organizacji, miejsca działania (nazwy powiatu), numeru Krajowego Rejestru Sądowego lub innego numeru właściwej ewidencji oraz numeru telefonu komórkowego. W przypadku organizacji/podmiotu, którego dane nie są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, oddając głos należy przesłać dokument potwierdzający osobowość/zdolność prawną, zawierający informacje na temat: sposobu reprezentacji, osób uprawnionych do reprezentowania, nazwy i siedziby.
 • Na podany numer telefonu komórkowego zostanie wysłany indywidualny kod niezbędny do oddania głosu na platformie.
 • Głosowanie jest bezpłatnie.

Szczegółowe informacje na stronie https://mrdpp.mazovia.pl/

************************************************************************************************************************************************************************************************

RODZINNA GRA TERENOWA 25 CZERWCA 2023 ROKU LASY CHOTOMOWSKIE

Zapraszamy mieszkańców Gminy Jabłonna do udziału we wspaniałej zabawie na świeżym powietrzu w chotomowskich lasach. 

Zabierzemy Was do ciekawego świata zagadek, łamigłówek oraz zadań sprawnościowych.
W wydarzeniu mogą brać udział drużyny składające się z członków rodziny lub znajomych (min. 2 osoby).
Liczba miejsc jest ograniczona.

Zapisy pod linkiem
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfL9IXfJxcn2NSq8pW3Ad3pSKyd2-djnTfU4lFCJupatZR1gg/viewform?usp=sharing

Projekt realizowany w ramach współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi.

************************************************************************************************************************************************************************************************

OTWARTY KONKURS OFERT DLA NGO - PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

Wójt Gminy Jabłonna ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Oferty należy składać do dnia 17 maja 2023 r. (włącznie) za pośrednictwem poczty na adres urzędu: Urząd Gminy Jabłonna, 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 152 (liczy się data wpływu do Urzędu) lub osobiście w Biurze Obsługi Interesanta.

ZARZĄDZENIE NR 45/2023 WÓJTA GMINY JABŁONNA z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

***************************************************************************************************************************************************************************

SZKOLENIE ON-LINE DLA ORGANIZACJI NT. ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Zmiana klimatu, utrata bioróżnorodności, kryzys energetyczny… to zagadnienia codziennie podejmowane przez media, a z powodu realnego wpływu na domowe i firmowe budżety często o nich rozmawiamy. Słyszymy, czytamy, mówimy… A czy działamy? Zastanawiasz się, co Twoja organizacja może z tym zrobić? Jak przeorganizować nawyki, co wdrożyć w działania organizacji?

Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak zabrać się do tego w praktyce, dołącz do szkolenia online w środę 26 kwietnia 2023 r. w godz. 10-12:30 lub 15:30-18 (godziny do wyboru). Szkolenie jest bezpłatne, odbędzie się online na zoom, będzie miało formę wykładu z elementami warsztatowymi. Zapisy poprzez formularz: https://forms.gle/XSpe1eDUVUsgX2qi7

Przybliżymy różne definicje „zrównoważonego rozwoju”, a także tło powstania tej idei. Zastanowimy się, jak cele pożytku publicznego wpisują się w ideę zrównoważonego rozwoju i czy warto wpisywać je do statutu organizacji i przedsiębiorstw społecznych.
Podpowiemy jak pozyskać partnerów biznesowych do wspólnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Ukazując tę wielką ideę, zbliżymy się do przyrody, a także spojrzymy na sprawy środowiska z perspektywy zdrowia, transportu, globalizacji, migracji, kultury.

Uwaga: Szkolenie przeznaczone dla podmiotów ekonomii społecznej z powiatów: grodziskiego, grójeckiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, sochaczewskiego, warszawskiego zachodniego, wołomińskiego, żyrardowskiego, oraz m. st. Warszawy.

Ze względu na komfort pracy warsztatowej przyjmiemy ograniczoną liczbę osób i nie będziemy nagrywali szkolenia. Decydująca będzie kolejność zgłoszeń.

Prowadząca:
Ewa Romanow-Pękal, przyrodniczka i animatorka społeczna, członkini Ashoka, związana ze środowiskiem Centrów Aktywności Lokalnej CAL. W 1996 roku ukończyła Uniwersytet Gdański na Wydziale Biologii. Sercem jej działań jest Kwidzyn, gdzie od 2000 roku kieruje pracą Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa. Zajmuje się edukacją ekologiczną i ochroną przyrody. Skutecznie włącza nurt ekologiczny w różne dziedziny życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego. Autorka scenariuszy zajęć i publikacji popularyzujących przyrodę.


Dla zainteresowanych pogłębieniem tematyki zrównoważonego rozwoju przewidujemy kontynuację, m.in. w formie konsultacji indywidualnych.
Szkolenie „Zrównoważony rozwój w praktyce działalności podmiotów ekonomii społecznej” jest realizowane przez Stowarzyszenie BORIS w ramach zadania publicznego „Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej w subregionie 1”, sfinansowanego ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.
********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Większy dostęp do usług społecznych dzięki Funduszom Europejskim – NOWY KONKURS

Jakie projekty mogą dostać dofinansowanie?

Typ operacji nr 1 – Usługi społeczne będą świadczone w społeczności lokalnej w miejscu zamieszkania i będą pomagały uczestnikom  w codziennym funkcjonowaniuWachlarz usług w ramach konkursu jest różnorodny, m.in. możliwe będzie zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych lub asystenckich, czego efektem będzie większa dostępność do tych usług. Osoby będące w opiece instytucjonalnej, np. w Domach Pomocy Społecznej, będą mogli otrzymać wsparcie w zakresie przejścia do opieki realizowanej w ramach usług świadczonych w lokalnej społeczności. Dodatkowo, na pomoc finansową będą mogły liczyć inicjatywy polegające na rozwijaniu usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne np. teleopieka, systemy przywoławcze, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) form samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii.

 Oferta pomocy dla opiekunów

W ramach realizowanych projektów przewidziane są działania wspierające opiekunów faktycznych. Będą to szkolenia, zajęcia praktyczne oraz wymiana doświadczeń w zakresie opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Istotna dla opiekunów będzie możliwość korzystania ze specjalistycznych porad, np. psychologa. W ramach projektu będzie można tworzyć miejsca krótkiego pobytu, np. opieka całodobowa lub dzienna. Możliwością będzie również sfinansowanie usługi asystenta lub usługi opiekuńczej. Taka forma wsparcia odciąży rodzinę i opiekunów osób niesamodzielnych, którzy będą mogli normalnie żyć – wrócić na rynek pracy, dokształcać się. Kompleksowe wsparcie będzie polegało również na przygotowaniu, a potem utworzeniu wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego. Zaplanowano pomoc w doborze takiego sprzętu, treningi samoobsługi z użyciem wypożyczonego sprzętu oraz przygotowanie warunków do opieki domowej. Elementami projektu będzie mogło być również likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób, usługi dowożenia posiłków, przewóz do miejsca pracy lub ośrodka wsparcia.

 Usługi asystenckie

Usługi asystenckie świadczone dla osób z niepełnosprawnościami obejmują swoim zakresem wspieranie takich osób w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach, spędzanie czasu wolnego, w tym wsparcie podczas zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, tłumaczenie na język migowy), zawodowego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do pracy, urzędów pracy, podmiotów aktywizujących zawodowo oraz asysta w tych miejscach i zajęciach), edukacyjnego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do szkół i placówek oświatowych oraz na ich terenie, wsparcie podczas zajęć edukacyjnych i w procesie uczenia: gromadzenie materiałów, korzystanie z biblioteki). W zależności od potrzeb osoby z niepełnosprawnością, usługa asystencka może obejmować również opiekę higieniczną oraz pomoc w czynnościach fizjologicznych.

Typ operacji nr 2 – Konkurs przewiduje również wsparcie dzieci i rodzin zagrożonych dysfunkcją oraz wsparcie systemu pieczy zastępczej. Celem pomocy jest wzmocnienie działań interwencyjnych na rzecz dzieci i młodzieży, aby zapobiegać pogłębianiu dysfunkcji i marginalizacji. Ważny i potrzebny będzie rozwój usług społecznych w celu integracji dzieci i młodzieży z grup szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne. Środki europejskie będzie można przeznaczyć na rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie opiekuńczej np. kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych, specjalistycznej lub pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.

Kolejne działania w ramach naboru to  programy deinstytucjonalizacji usług na rzecz dzieci i młodzieży, a także działania prewencyjne mające ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej poprzez usługi wsparcia rodziny.

Istotne też będą działania prowadzące do odejścia od opieki instytucjonalnej (tj. od opieki świadczonej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powyżej 14 dzieci) do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14-stu dzieci. Beneficjent zadba również o kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego do 14-stu dzieci oraz doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą w wymienionych formach.

Na finansowe wsparcie mogą też liczyć działania na rzecz rozwoju usług mieszkalnictwa wspomaganego poprzez zapewnienie dostępu do usług świadczonych w mieszkaniach chronionych, treningowych i wspieranych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych wspierających proces ich integracji społecznej i zawodowej.

Ważne!

 • nie można łączyć typów operacji nr 1 i nr 2 w ramach jednego projektu.
 • w ramach projektu nie można tworzyć nowych placówek wsparcia dziennego.

 Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O środki z programu regionalnego mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności:

 • JST, ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia, podmioty, którym zlecono realizację zadań publicznych;
 • podmioty, w których większość udziałów lub akcji mają JST, ich związki i stowarzyszenia;
 • urzędy administracji publicznej, jednostki budżetowe;
 • instytucje rynku pracy, jednostki zatrudnienia socjalnego;
 • podmioty aktywnie zaangażowane w integrację społeczną, wsparcie rodziny;
 • środowiskowe domy samopomocy;
 • podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe;
 • partnerstwa wymienionych podmiotów, partnerstwa lokalne.

Na konkurs przeznaczone są środki w wysokości 5 812 500,00 zł. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 31 grudnia 2023 r. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 93%, a minimalna wartość projektu to 100 tys. zł. Wnioski będzie można składać od 8 maja do 15 maja 2023 r. do godz. 15:00.

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 (https://mewa2.mazowia.eu/#/).

Gdzie szukać informacji?

Szczegółowe informacje o konkursie, regulamin i niezbędne załączniki dostępne są na stronie: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych – RPMA.09.02.01-IP.01-14-104/23

Dodatkowo skontaktuj się z nami odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 801 101 101.

Plakat - Fundusze Europejskie na pomoc rodzinom, osobom z niepełnosprawnościami i zagrożonym wykluczeniem społecznym

*******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

 
WESPÓŁ WSPIERAMY EKONOMIĘ SPOŁECZNĄ

Ubiegaj się o środki na realizację projektu, który pomoże Twojej organizacji zwiększyć wpływ na społeczności lokalne, jednocześnie wspierając włączenie migrantów, którzy dołączyli do społeczności w wyniku wojny w Ukrainie.
W tym roku firma UBS Business Solutions Poland sp. z o.o. przeznacza środki po 15 000 zł na projekty realizowane przez podmioty ekonomii społecznej, wspierające społeczności lokalne, w tym migrantów z Ukrainy.

Nabór wniosków:

do 11 kwietnia br. do godz. 12:00 na adres e-mail: wespol@boris.org.pl

Uwaga! Jeden podmiot ekonomii społecznej może złożyć jeden wniosek na sfinansowanie przedsięwzięcia o wartości 15 000 zł. Projekt można zrealizować w ramach nieodpłatnej lub odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Wsparcie finansowe powinno przyczyniać się do osiągnięcia łącznie następujących rezultatów:

1. wzmocnienie podmiotów ekonomii społecznej w realizacji działań statutowych
2. włączenie migrantów z Ukrainy w działania lokalnej społeczności (min. 50% uczestników)
3. przyczynienie się do osiągania w społeczności lokalnej min. 1 z Celów Zrównoważonego Rozwoju (The Sustainable Developement Goals):
o dobra jakość edukacji,
o wzrost gospodarczy i godna praca
o mniej nierówności.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Podmioty ekonomii społecznej spełniające łącznie 2 kryteria:
1. Są zarejestrowane i działają na terenie powiatów: grodziskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, grójeckiego, legionowskiego, sochaczewskiego, warszawskiego zachodniego, wołomińskiego, żyrardowskiego, oraz m.st Warszawy.
2. Prowadzą nieodpłatną lub odpłatną działalność pożytku publicznego (udokumentowaną odpowiednią uchwałą zarządu lub zapisem w statucie/akcie założycielskim), a działania, na które wnioskują o przyznanie wsparcia, mieszczą się w zakresie ich działalności pożytku publicznego.

Szczegółowe zasady wnioskowania i przyznawania wsparcia finansowego znajdują się w Regulaminie udziału w programie “wESpół wspieramy ekonomię społeczną” 2023 ( https://lowes.boris.org.pl/wp-content/uploads/2023/03/2023_Regulamin-udzialu-w-programie-pn.-wESpol-wspieramy-ekonomie-spoleczna_BORIS.pdf )
Więcej informacji o programie, regulamin i formularz zgłoszeniowy na naszej stronie:
lowes.boris.org.pl
 
******************************************************************************************************************************************************************************************************
 
PROGRAM DOTACYJNY „SYMBOLE NARODOWE RP”

W programie dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych można wnioskować o dofinansowanie od 5 000 zł do 20 000 zł. Poziom dofinansowania ze środków programu dotacyjnego „Symbole Narodowe RP” nie może przekroczyć 85% całego budżetu zadania.

Beneficjenci mają miesiąc na przygotowanie i złożenie wniosków do 03 kwietnia 2023 roku do godziny 15:59.

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadań ustalony został od 24 kwietnia 2023 r. do 30 września 2023 r.

RODZAJE KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ ZADAŃ

Rodzaje kwalifikujących się zadań:

1. wystawy wraz z katalogami;
2. festiwale, koncerty, spektakle (teatralne, muzyczne i inne);
3. projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – gry terenowe, wykłady, konferencje, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy, warsztaty (z wyłączeniem warsztatów z tworzenia aplikacji mobilnych i tworzenia stron internetowych oraz filmowych, warsztatów strzeleckich);
4. murale;
5. zadania polegające na projekcji obrazu lub animacji na obiekcie takim jak np.: budynek, czy elementy scenografii (mapping).

Uzupełnieniem dla wyżej wymienionych działań mogą być dodatkowe działania realizowane w przestrzeni wirtualnej
Szczegółowe informacje: https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/nabor-w-programie-dotacyjnym-symbole-narodowe-rp/
 
*********************************************************************************************************************************************************************************

WZAJEMNIE POTRZEBNI

Otwarty konkurs ofert zlecony przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów ze środków publicznych.

Celem konkursu jest wyłonienie Ofert do dofinansowania, w ramach których wdrażany będzie pilotażowy model efektywnego systemu średnio-  i długoterminowej pomocy i włączania społecznego dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce m. in.w zakresie zaspokajania potrzeb      w obszarze mieszkalnictwa, rynku pracy, edukacji i innych usług społecznych.

Każda z ofert złożona w ramach konkursu powinna zawierać utworzenie Społecznej Agencji Najmu.

Działania priorytetowe w ramach realizacji zadania:

 • w zakresie mieszkalnictwa
 • w zakresie rynku pracy
 • w zakresie edukacji
 • w zakresie usług społecznych

Termin naboru ofert: do dnia 23 marca 2023 r.

szczegółowe informacje: https://wzajemniepotrzebni.pl/konkurs/

 plakat - domek z sercem

 
Konkurs grantowy IOM – działania integracyjne dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migranckiej

Termin zgłoszeń do 16.01.2023 r.

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji – Agenda ONZ ogłasza ogólnopolski konkurs grantowy skierowany do szkół oraz organizacji działających w środowisku szkolnym na realizację lokalnych działań integracyjnych dla dzieci i młodzieży (ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych) ze społeczności lokalnej i migranckiej.

Cel
Celem działań finansowanych w ramach konkursu grantowego jest wspieranie integracji w wielokulturowym środowisku szkolnym (podstawowym oraz ponadpodstawowym), tworzenie inkluzyjnego, otwartego i bezpiecznego środowiska szkolnego.
Kto może aplikować
Instytucje publiczne lub organizacje pozarządowe, które będą realizować działania w szkołach lub we współpracy ze szkołami.

Zasady
Działania mogą obejmować między innymi zajęcia w szkołach, pikniki, zawody sportowe, gry miejskie, zajęcia teatralne, artystyczne, warsztaty rękodzieła. Działania muszą zakładać udział zarówno dzieci ze społeczności lokalnej jak i migranckiej i mogą zakładać zaangażowanie rodziców.
Działania i koszty muszą być realizowane i poniesione w całości na terenie Polski, mogą obejmować uczniów i uczennice jednej lub kilku szkół. Szczegółowe terminy oraz warunki realizacji działań będą każdorazowo określone w umowie pomiędzy IOM a wnioskodawcą.
We wnioskowanej kwocie grantu można ująć także koszty administracyjne oraz koszty zakupu niezbędnego sprzętu. Na realizację działań, podmioty realizujące otrzymają zaliczki na podstawie budżetu i harmonogramu działań. Jeden podmiot może zgłosić do konkursu dwa projekty.

Szczegółowe informacje
W celu otrzymania dokumentów konkursowych (załączników), Organizator prosi o zgłoszenie na adres mailowy: aszlezinger@iom.int z tytułem maila: KONKURS GRANTOWY.
Wysłanie dokumentów konkursowych nie jest równoznaczne z otrzymaniem grantu.

Dofinansowanie
Wynosi do 9 tysięcy złotych. Wkład własny nie jest wymagany.
 
 
27.10.2022
Obywatelski monitoring funduszy europejskich - nie przegap!
Do Polski już wkrótce powinno trafić ponad 76 mld. euro z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) apeluje do organizacji w całym kraju o mobilizację oraz do włączenia się w pracę komitetów monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich.
 
Plakat


Fundusze europejskie będą wdrażane w ramach specjalnie opracowanych programów, w tym międzynarodowych i transgranicznych, a w Polsce dodatkowo zgodnie z Umową Partnerstwa w ramach 16 regionalnych programów obsługiwanych przez urzędy marszałkowskie oraz
8 tematycznych programów krajowych obsługiwanych przez stronę rządową:
● Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) – budżet ok. 135 mld zł
● Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) – budżet ok. 21,9 mld zł
● Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) – budżet ok. 45,9 mld zł
● Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) – budżet ok. 11,4 mld zł
● Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 – budżet ok. 14,3 mld zł (obszar: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie
i częściowo mazowieckie)
● Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027 – budżet ok. 3,5 mld zł
● Program Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa 2021-2027 (FEPŻ) – budżet ok. 2,7 mld zł
● Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 (PTFE) – budżet ok. 2,5 mld zł
 
Realizacja przedsięwzięć (projektów), zarówno w trybie konkurencyjnym (konkursowym), jak i w tzw. niekonkurencyjnym, będzie możliwa dopiero po zatwierdzeniu tych przez Komisję Europejską oraz powołaniu komitetów monitorujących dla każdego programu. Komitety monitorujące programy będą odgrywać dużo większą rolę niż w poprzednich perspektywach UE.
 
Więcej informacji: www.ofop.eu
W sprawach komitetów monitorujących prosimy o kontakt: komitetymonitorujace@ofop.eu
 
24.10.2022
Konsultacje społeczne - Twoje zdanie się liczy!
 
plakat Organizacje samorządowe NGO
 
Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Jabłonna w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2023-2024.
 
Konsultacje odbywać się będą w dniach 28 października - 17 listopada 2022 r.

Jak można wziąć udział w konsultacjach:

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 listopada 2022 r. na:
- adres poczty elektronicznej b.wojciechowska@jablonna.pl;
- adres siedziby Urzędu Gminy Jabłonna ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna.

Szczegółowe informacje


22.09.2022
Twoja organizacja w internecie. Usprawnienia i narzędzia.

Zapraszamy na szkolenie pt "Twoja organizacja w internecie. Usprawnienia i narzędzia"
W trakcie spotkania dowiesz się:
- jak korzystać z szerokiego asortymentu narzędzi Google
- w jaki sposób przeprowadzać dynamiczne i angażujące spotkania online, transmisje, webinary
- gdzie szukać narzędzi, które pomogą w pracy zdalnej.

Wydarzenie jest skierowane do podmiotów ekonomii społecznej (np. stowarzyszeń, fundacji, Kół Gospodyń Wiejskich, Centrów Integracji Społecznej) z powiatów: grójecki, legionowski, sochaczewski, Warszawa, warszawski-zachodni, wołomiński, żyrardowski.

Szkolenie jest bezpłatne. Odbędzie się online, na platformie GoogleMeet, we środę 5 października 2022, w godz. 16:00-19:00.

Zapisy poprzez formularz: https://forms.gle/zxtUVVWVgR3cNs92A
Liczba miejsc ograniczona. Zakwalifikowanie potwierdzimy e-mailem do 03.10.2022.

Prowadzący: Filip Jędruch - dziennikarz radiowy i specjalista ds. komunikacji oraz nowych technologii w organizacjach pozarządowych. Współtworzy Blog Sektora 3.0 (FRSI i PAFW). Fan opowiadania historii, lokalny animator kultury.

Szkolenie jest organizowane przez Stowarzyszenie BORIS i odbędzie się w ramach zadania publicznego "Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej w subregionie 1” sfinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.
 
07.06.2022
 
NGO GMINA JABŁONNA OTWARTY KONKURS OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
 
10.05.2022
 
09.02.2022
Tańszy gaz dla NGO – złóż oświadczenie!
 
Tarcza Antyinflacyjna: Tańszy gaz dla NGO - złóż oświadczenie! Organizacje pozarządowe, które chcą skorzystać z ystawy chroniącej przed wzrostem cen gazu powinny złożyć oświadczenie do 14 marca.
 
Organizacje pozarządowe, które chcą skorzystać z ustawy chroniącej przed wzrostem cen gazu powinny złożyć swojemu sprzedawcy paliw gazowych stosowne oświadczenie. Aby uzyskać ochronę taryfową od 1 stycznia 2022 roku dokument należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 14 marca br.
 
Do skorzystania z działań osłonowych będą uprawnione tylko te organizacje, które złożą swojemu sprzedawcy paliw gazowych oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców paliw gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 212).
 
Oświadczenie należy złożyć w terminie 45 dni od wejścia w życie przedmiotowej ustawy, tj. do 14 marca br., aby zostać objętym ochroną taryfową od dnia 1 stycznia 2022 r. Złożenie oświadczenia po tym terminie powoduje, że skutek ochrony taryfowej następuje dopiero od dnia następującego po złożeniu oświadczenia.
 
Wzór oświadczenia odbiorcy paliw gazowych
 
04.02.2022 
Nabór wniosków w Konkursie Duże Granty już otwarty! 
 

 
Fundacja Civis Polonus ogłasza nabór wniosków w Konkursie Duże Granty! Jego celem jest wsparcie projektów rozwijających kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi z małych miejscowości.
 
Decydując się na udział w konkursie grantowym możesz otrzymać dotację w wysokości do 40 000 zł na realizację 12-miesięcznego projektu w swojej miejscowości!
 
Termin składania wniosków upływa 15 marca o godzinie 12:00 (w południe).
 
Kto może ubiegać się o dotację? 
W organizowanym przez nas konkursie przyznajemy granty podmiotom z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców. Mogą to być:
•organizacje pozarządowe zarejestrowane (w formie stowarzyszeń lub fundacji) w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów; 
•powiatowe, miejskie i gminne domy kultury, które otrzymały od 2017 roku co najmniej jedną dotację w programie ,,Równać Szanse”;
• powiatowe, miejskie i gminne biblioteki publiczne, które otrzymały od 2017 roku co najmniej jedną dotację w programie ,,Równać Szanse”.

Szczegóły na stronie: https://rownacszanse.org.pl/konkurs_duze_granty/

20.01.2022
Aktywne ferie zimowe w Skierdach
 
Projekt realizowany dzięki współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi Aktywne półkolonie zimowe w Skierdach. W programie wycieczki, zajęcia, zabawy, konkursy. Szczegółowe informacje: Fundacja Lupus tel. 666656555
 
17.01.2022r. - 11.04.2022r. 
ZUMBA FITNESS zajęcia bezpłatne
 
Plakat informacyjne: Rusza mnie Zumba - bezpłatne zajęcia Zumba Fitness Zajęcia bedą odbywac się w każdy poniedziałek od 06.12.2021 do 21.12.2021 godz. 19.00-20.20 OSIR Jabłonna, ul. Partyzantów 124A, Chotomów. Zajęcia będą odbywać się w każdy poniedziałek od 17.01.2022 r. do 12.04.2022 r. w godz. 19.00 - 20.30, OSiR, ul. Partyzantów 124A, Chotomów
 
02.07.2021 r.
 
Plakat akcji fundacji Dzielna Matka - wakacje z końmi po angielsku (lipiec-sierpień). W programie: zajęcia z końmi połączone z nauką języka angielskiego edukacyjny film jak spędzać wolny czas w wakacje.: Wykład: radość bez alkoholu.jak sobie dawać radę w życiu i nie nadużywać szkodliwych substancji. Miejsce: Stajnia Klucz. Dodatkowo: wyjazd w teren Puszczy Bolimowskiej, ognisko z kiełbaskami, zajęcia relaksacyjne dla matek. Informacje: Monika - 501810801. Projekt dofinansowany w ramach współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi.
 
15.06.2021 r.
 
PROJEKT REALIZOWANY w RAMACH WSPÓŁPRACY GMINY JABŁONNA z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI MAMy WAKACJE! z GMINY JABŁONNA Fundacja LUPUS PÓŁKOLONIE DLA DZIECI CENTRUM SPORTÃW BE FIt w SKIERDACH lipiec sierpień 2021 TYGODNIOWE TURNUSY: 5-9.07 2-6.08 4L. MODLIŃSKA 12-16.07 9-13.08 16-20.08 ATRAKCJE: 19-23.07 2WYCIECZKI TYGODNIOWO 26-30.07 23-27.08 -ZAJĘCIA TANECZNE OD8:00-17:00 8:00 -ZAJĘCIA SZTUK WALKI LICZBA MIEJSC OGRANICZONA! -ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE -ZAJĘCIA PLASTYCZNE -ZAJĘCIA MASTER MIND -GRY ZABAWY INTEGRACYJNE -ZAWODY SPORTOWE z NAGRODAMI |WIELE INNYCH ZAPEWNIAMY CIEPŁY POSIŁEK! CENA 150 ZŁ ZA TURNUS ZAPISY ELEKTRONICZNE WDNIU ODGODZ 10:00 ZCZEGÃŁOWE INFORMACJE NA: FACEBOOK.COM/FUNDACJALUPUS WWW.JABLONNA.PL INFORMACJE: f FACEBOOK/FUNDACJALUPUS
 
 
28.06.2021 r.
 
18.05.2021 r.
 
07.04.2021 r.
 
Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 433/217/21 z dnia 23 marca 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021–2023 niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w formie powierzenia realizacji zadań.
 
 
----------------------------------------
06.04.2021 r.
 
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------

Wsparcie dla organizacji, które nie skorzystały jeszcze z pomocy.
 
Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej z którym współpracuje Gmina Jabłonna pomoże zainteresowanym w sprawdzeniu czy mogą skorzystać z wsparcia oraz w wypełnieniu wniosku.
Kontakt : http://lowes.boris.org.pl/kontakt/

Szczegóły tarczy poniżej:

https://legionowo.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

art. 15zzb – dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla organizacji prowadzącej działalność gospodarczą ze spadkiem przychodów z niej: https://legionowo.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzb-wynagrodzenia

art. 15zzd – pożyczka do 5.000 zł dla mikroprzedsiębiorcy na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej: https://legionowo.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzd-pozyczka

art. 15zzda – pożyczka do 5.000 zł dla organizacji pozarządowej na pokrycie bieżących kosztów działalności statutowej: https://legionowo.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzda-pozyczka-org

art. 15zze – dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla organizacji ze spadkiem przychodów z działalności statutowej: https://legionowo.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzda-pozyczka-org

______________________________
 
 
----------------------------------------

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego tytuł zadania: Projekt edukacyjno-patriotyczny „Byliśmy, Jesteśmy, Będziemy”

Ogłoszenie w sprawie złożenia oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Stowarzyszenie Inicjatyw i Inspiracji ESS złożyło w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej tytuł zadania: Projekt edukacyjno-patriotyczny „ Byliśmy, Jesteśmy, Będziemy” Zgodnie z art. 19a. ust. 4 ww. ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia złożenia oferty, każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonego projektu oferty. Uwagi można zgłaszać na adres: Urząd Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna.
---------------------------------
 


 

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego tytuł zadania: Sprawny senior – zajęcia prozdrowotne dla mieszkańców Gminy Jabłonna 50+, promujące abstynencję i zdrowy styl życia
Ogłoszenie w sprawie złożenia oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
„Fundacja Lupus” złożyła w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie edukacji tytuł zadania: Sprawny senior – zajęcia prozdrowotne dla mieszkańców Gminy Jabłonna 50+, promujące abstynencję i zdrowy styl życia.
Zgodnie z art. 19a. ust. 4 ww. ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia złożenia oferty, każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonego projektu oferty. Uwagi można zgłaszać na adres: Urząd Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna.

" =""="" style="color:#000000">
" =""="" style="color:#000000">Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego tytuł zadania: Szlak Fortyfikacji Wojennych (Ścieżka Dydaktyczna)
Ogłoszenie w sprawie złożenia oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Stowarzyszanie Res Publica Trzciany złożyło w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie edukacji tytuł zadania: Szlak Fortyfikacji Wojennych (Ścieżka Dydaktyczna)
Zgodnie z art. 19a. ust. 4 ww. ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia złożenia oferty, każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonego projektu oferty. Uwagi można zgłaszać na adres: Urząd Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna.

" =""="" style="color:#000000">
" =""="" style="color:#000000">09.07.2020 r.
" =""="" style="color:#000000">
" =""="" style="color:#000000">Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym "Profilaktyka poprzez sport - wypoczynek wakacyjny dzieci i młodzieży"
" =""="" style="color:#000000">10.06.2020 r.
" =""="" style="color:#000000">
" =""="" style="color:#000000">Link do ogłoszenia o konkursie
" =""="" style="color:#000000">
" =""="" style="color:#000000">
" =""="" style="color:#000000">Ankieta „Tarcza Antykryzysowa” – NGO
19.05.2020 r.

Badanie przeprowadzane przez Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (LOWES), prowadzony przez Stowarzyszenie BORIS, na prośbę Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

ANKIETA
" =""="" style="color:#000000">
" =""="" style="color:#000000">
" =""="" style="color:#000000">Spotkanie specjalistyczne poświęcone instrumentom wsparcia dla organizacji pozarządowych w tarczy antykryzysowej
04.05.2020 r.
" =""="" style="color:#000000">
Stowarzyszenie BORIS zaprasza do udziału w spotkaniu specjalistycznym poświęconym instrumentom wsparcia dla organizacji pozarządowych w tarczy antykryzysowej w dniu 5 maja 2020 w godz. 15.00-18.00, każdy przed swoim komputerem.
W czasie spotkania powiemy m.in.:
1. z jakich instrumentów pomocowych mogą skorzystać organizacje pozarządowe zarówno te nieprowadzące jak i te prowadzące działalność gospodarczą;
2. jak wypełnić wniosek do Urzędu Pracy;
3. jak wypełnić wniosek do ZUS
4. odpowiemy na pytania organizacji związane z tarczą antykryzysową.

Link do wydarzenia: https://wydarzenia.ngo.pl/321560-spotkanie-specjal-jak-organizacje-pozarzadowe-w-praktyce-moga-skorzystac-z-tarczy-antykryzysowej.html
" =""="" style="color:#000000">
" =""="" style="color:#000000">
" =""="" style="color:#000000">
" =""="" style="color:#000000"> Tarcza dla organizacji
Od 28 kwietnia 2020 r. do 11 maja 2020 r. ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19.
" =""="" style="color:#000000">
" =""="" style="color:#000000">
" =""="" style="color:#000000"> Tarcza Antykryzysowa- NGO
" =""="" style="color:#000000">
" =""="" style="color:#000000">O tarczy antykryzysowej dla NGO
" =""="" style="color:#000000">
" =""="" style="color:#000000">
" =""="" style="color:#000000">
" =""="" style="color:#000000">
" =""="" style="color:#000000">Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: kultury, sztuki, ochrony dóbr, kultury i dziedzictwa narodowego; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.       
" =""="" style="color:#000000">
" =""="" style="color:#000000">
" =""="" style="color:#000000">
" =""="" style="color:#000000">
" =""="" style="color:#000000">                      
" =""="" style="color:#000000">----------------------------------------------------
" =""="" style="color:#000000">
" =""="" style="color:#000000">
" =""="" style="color:#000000">
" =""="" style="color:#000000">Konkursy ofert na realizacje zadań publicznych- w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej "Bez barier- wypoczynek wakacyjny dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością" oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym "Profilaktyka poprzez sport- wypoczynek wakacyjny dzieci i młodzieży". Termin składania ofert upływa 10 czerwca 2019 r.
" =""="" style="color:#000000">
" =""="" style="color:#000000">
" =""="" style="color:#000000">
" =""="" style="color:#000000">
" =""="" style="color:#000000">----------------------------------------------------
" =""="" style="color:#000000">
" =""="" style="color:#000000">
" =""="" style="color:#000000">
" =""="" style="color:#000000">
" =""="" style="color:#000000">
" =""="" style="color:#000000">
" =""="" style="color:#000000">
" =""="" style="color:#000000">Sąsiedzi się poznają!
Projekt "Sąsiedzi się poznają" zrealizowany został przez Stowarzyszenie Sąsiedzi 05-123 we współpracy z Gminą Jabłonna w ramach współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi. Program sfinansowano ze środków Gminy Jabłonna.
" =""="" style="color:#000000">
" =""="" style="color:#000000">
" =""="" style="color:#000000">
" =""="" style="color:#000000">
 
 
----------------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------
 
Od 1 marca 2019 będą obowiązywać nowe wzory ofert, sprawozdań i umów do otwartych konkursów ofert i małych grantów

Nowe rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania oraz w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań wchodzą w życie z dniem 1 marca 2019 roku.

Rozporządzenie dotyczące małych grantów.
Rozporządzenie dotyczące otwartych konkursów ofert.

 
-------------------------------------------------------------------

Konkursy dla organizacji pozarządowych!
Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe do udziału w konkursach!