Ustawienia strony

Wyszukiwarka

BIP, ePUAP, Youtube, Facebook

Jesteś tutaj:

EKONOMIA SPOŁECZNA W GMINIE JABŁONNA

1039
Czy wiesz, że będąc przedstawicielem/przedstawicielką organizacji społecznej, np. fundacji, stowarzyszenia, Koła Gospodyń Wiejskich, klubu sportowego, działasz w podmiocie ekonomii społecznej?

To daje wiele możliwości!
Jeżeli Twoja organizacja chciałaby:
- rozwijać się i uniezależnić się od dotacji;
- szerzej realizować cele społeczne;
- wspierać swoją społeczność lokalną w rozwoju ekonomicznym;
- tworzyć miejsca pracy dla osób w trudnej sytuacji życiowej;
- przekształcić się w przedsiębiorstwo społeczne;

zgłoś się do LOWES!

Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS
Małgorzata Dymowska
Ekspertka ds. wsparcia pes

malgorzata.dymowska@boris.org.pl
+48 22 620 31 92 wew. 18
poniedziałek - piątek 9:00 - 16:00

Współpraca z LOWES opiera się na dopasowaniu oferowanego przez nas wsparcia do potrzeb Twojej organizacji. Będziecie mogli skorzystać z szerokiej gamy szkoleń, coachingu, doradztwa biznesowego, a także otrzymać voucher na usługi zewnętrzne, wspierające rozwój podmiotu ekonomii społecznej. LOWES pomoże Twojej organizacji stać się przedsiębiorstwem społecznym – organizacją prowadzącą działalność gospodarczą lub odpłatną statutową, która wyznacza sobie cele społeczne i zatrudnia osoby zagrożone wykluczeniem z rynku pracy. Jeśli przekształcisz organizację w przedsiębiorstwo społeczne, będziesz miał możliwość ubiegania się u nas o dotację na utworzenie miejsca pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i/lub wsparcie pomostowe związane z ich zatrudnieniem (wysokość dotacji, w zależności od faktycznych potrzeb, ok. 15 000 – 20 000 zł netto na 1 miejsce pracy, wysokość wsparcia pomostowego do ok. 1200 zł – 1500 zł netto/miesięcznie na miejsce pracy, przez max. 6 miesięcy). Wsparcie LOWES jest bezpłatne dla organizacji spełniających kryteria aktualnych projektów dofinansowanych ze środków publiczny.