Ustawienia strony

Wyszukiwarka

BIP, ePUAP, Youtube, Facebook

Jesteś tutaj:

DOKUMENTY

1207
SPÓŁDZIELCZOŚĆ
Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych
• Tekst jednolity ustawy o spółdzielniach socjalnych – POBIERZ
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 października 2009 r. w sprawie wzoru wniosku spółdzielni socjalnej o zwrot opłaconych składek oraz trybu dokonywania ich zwrotu

FUNDACJE, STOWARZYSZENIA
Ustawa prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r.
Ustawa o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r.

*”Uwaga! W powyższych ustawach celowo nie umieszczono danych promulgacyjnych (numer dziennika ustaw). Należy sprawdzić bieżącą podstawę prawną danej ustawy.”